Het was wijlen ridder Bert Dewilde die het ontwerp maakte van onze ‘vlagge’ met als opschrift: ’t MANNEKE UIT DE MANE – DE SWIGHENDEN EEDE

Mevrouw Van Canneyt uit Brugge heeft op basis van dat ontwerp een heel mooie, stijlrijke vlag gemaakt. 

Kleine anekdote: oorspronkelijk had zij de tekst ‘DE SWIN GHENDEN EEDE’ geborduurd, euvel dat vlug ontdekt en snel gecorrigeerd werd naar de ‘DE SWIGHENDEN EEDE’. 

De vlag werd door het Berek plechtig voorgesteld en door proost-ridder Lode Monbaliu gewijd op de Herfstzitting van 14 oktober 1990 te Diksmuide. 

Van op de Vlaamse Mane

wordt hierbij kond gedaan:

wij ruimen nog geen bane,

maar zullen immeraan

onder de oude vane

de oude wegen gaan,

zolang als wij bestaan!

Foutje in de oorspronkelijke vlag