’t Manneke in het straatbeeld

Vrijwel iedere Mannekesvriend(in) weet dat op de grote Markt van Diksmuide ons Manneke hoog op zijn sokkel staat te blinken. Maar wist je dat er in West-Vlaanderen nog een standbeeld van ’t Manneke uit de Mane staat? Ewel, d’er staat nog een Manneke te pronken in Moere (bij Gistel), meer bepaald in de Alfons Vanheestraat. Priester Alfons Vanhee (°Lo 03-04-1846 +Moere 28-05-1903), één van de stichters van ’t Manneke uit de Mane, was er pastoor van 21 februari 1900 tot aan zijn dood en ligt er ook begraven.

Op initiatief van de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten uit Moere maakte de Torhoutse beeldende kunstenaar Jeffrie Devriese ter ere van hun pastoor een prachtig bronzen Manneke dat in mei 1995 feestelijk ingehuldigd werd. Sindsdien waakt ’t Manneke op de vele kindjes die zich op het nabije speelpleintje komen uitleven. De kunstenaar maakte ook nog kleine Mannekes die in beperkte oplage verkocht werden. 

Speciale dank aan Luc Vanhercke die ons een hedendaagse foto van het standbeeld bezorgde.

Inhuldiging van het standbeeld te Moere in 1995 door Jules Deblauwe, proost Lode Monbaliu, Lieven Spyckerelle en Antoon Deweerdt
Beeldje in privébezit Jan Denys

Onze vlagge

Het was wijlen ridder Bert Dewilde die het ontwerp maakte van onze ‘vlagge’ met als opschrift: 

                       ’t MANNEKE UIT DE MANE – DE SWIGHENDEN EEDE

Mevrouw Van Canneyt uit Brugge heeft op basis van dat ontwerp een heel mooie, stijlrijke vlag gemaakt. 

Kleine anekdote: oorspronkelijk had zij de tekst ‘DE SWIN GHENDEN EEDE’ geborduurd, euvel dat vlug ontdekt en snel gecorrigeerd werd naar de ‘DE SWIGHENDEN EEDE’. 

De vlag werd door het Berek plechtig voorgesteld en door proost-ridder Lode Monbaliu gewijd op de Herfstzitting van 14 oktober 1990 te Diksmuide. 

Van op de Vlaamse Mane

wordt hierbij kond gedaan:

wij ruimen nog geen bane,

maar zullen immeraan

onder de oude vane

de oude wegen gaan,

zolang als wij bestaan!

Foutje in de oorspronkelijke vlag