Berek: betekent ‘bestuur‘. Een oude benaming uit het Middelnederlandse ‘recken‘ wat ‘regelen‘ beteken en verwant is met ‘regeren‘.

Het woord berek is helemaal geen uitvinding van ’t Manneke maar is een oud Middelnederlands woord dat al in 1295 in de Brugse annalen voorkomt: Alard Lam ende Colard Cortscoef als scepenen int berec (zie Vroegmiddelnerderlands Woordenboek I, 448).

In de periode van de vervlaamsing van de openbare besturen in het laatste kwart van de 19de eeuw werd het woord opnieuw in gebruik genomen. Dit was een tijd van West-Vlaams taalparticularisme, waarbij geleerden als De Bo, Guido Gezelle en anderen zich inspanden om het West-Vlaams taalgebruik in ere te houden en ons niet te laten overspoelen door Brabantse of Hollandse woorden en gezegden, als we er evenwaardige tegenover konden stellen. (Bron: Biekorf 2006 – pag. 206)