Uit ’t Almanakske, juni 2024 … 

Er waren eens drie kattinnen die samen zaten en klaagden over hun baasjes. Ze vroegen elkaar: “Waar zou jij liefst verblijven?”

“Ik in een melkerij” zei de ene, “’s nuchtends melk, ’s noens melk en ’s navonds melk”.

“Oh, ik niet,” zei een andere kattin, “ik zou in een beenhouwerij willen wonen, ’s nuchtends vlees, ’s noens vlees en ’s navonds vlees”.

“En gij?” vroegen ze aan de derde.

“Ikke? Liefst in een brouwerij: ’s nuchtends een kater, ’s noens een kater en ’s navonds weer een kater”.