Almanak

Meer dan 320 bladzijden boordevol West-Vlaamse humor, vertellingen en weetjes. In de dagklapper of de ‘goe- en kwaweremaren’ voorspelt ’t Manneke het weer voor heel het jaar, doorspekt met kluchtjes.

Uit de inhoud:

Wat gebeurde er zoveel jaar geleden? – Nieuws over de herfstzitting van 13 oktober 2019 in Diksmuide. Jammer genoeg geen verslag over een lentezitting die er niet was. 

Kluchtjes uit ’t Almanakske van 100 jaar geleden. Eeuwelingen ridders. Ridders die ons het voorbije jaar ontvielen. De Mandelmandril. Vertellingen uit Frans-Vlaenderen. Aanzet voor een maanencylopedie. En ja “o dierbaar Belgie”… En zo veel meer: een spotprijs voor zoveel lektuur.

Prijs: 5 euro + port, te bestellen bij hoofdverdeler Wim Debu, Kobbestraat 4, 8511 Aalbeke of via e-post: wim.debu@telenet.be.

’t Manneke is ook te koop in de Standaard Boekhandels en tal van andere wat boekenwinkels en ook bij de leden van het Berek. Ter info: hierbij de lijst van alle verkooppunten van ons 99ste Almanakske. Klik op: verkooppunten Almanakske 2021