Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, maart 2020…

Een ‘Parizjièèn’, een New-Yorker en een West-Vlaming komen een geest
komen. Zegt die geest “Ik kan jullie een eeuwig gelukkig, jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen. Ieder van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik het terugvind, dan sterf je direct!” Zo gezegd, zo gedaan!
De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan, de geest zoekt en zoekt, en vindt de tandenstoker die de Amerikaan erin gooide terug. De Amerikaan sterft!
De Parijzenaar laat zijn voorwerp te water in de Méditerranée. Die geest zoekt een halve dag, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug. Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven
De West-Vlaming gooit nonchalant zijn voorwerp in de IJzer, en gaat op zijn gemak naar huis. De geest zoekt ‘daagn an e stik’, maar kan niet terugvinden wat de West-Vlaming in de IJzer gooide. Teneinde raad gaat de geest naar hem toe, en zegt: “Ik kan niet anders dan jou het eeuwig, gelukkig, jong en fantastisch leven schenken. Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat je in ’t water gooide?” De West-Vlaming glimlacht en zegt, “Ewè e bruustablette!”