Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, maart 2019…

André heeft voorzeker een ure zitten vertellen over den Tweede Wereldoorlog die hij als soldaat heeft meegemaakt. In heel zijn verhaal speelt hij natuurlijk de hoofdrol en vertelt in geuren en kleuren over zijn heldendaden. Klein Franske, zijn achterkleinkind, heeft met open mond zittten luisteren en vraagt aan opa als hij gedaan heeft met vertellen: ” Ja maar, opa waarvoor hadden ze al die andere soldaten dan nodig binst de oorlog ?”