Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, december 2018…

D’er komt een vrouwe aan in het paradijs en ze vraagt aan Sinte-Pietre of ze heure vent kan werezien. “Oké,” zegt de hemelportier, “”ik zal ’t nen keer opzoeken op mijnen laptop waar dat ie ieverans zit.” Onder de rubriek “gelukkigen” vindt hij niets, onder de rubriek “heiligen” wok niet. “En”, vraagt ie aan de nieuw gearriveerde vrouwe, “hoelang waar je giedre getrouwd ?” Preuts zegt ze: “52 jaar, Sinte-Pieter.” “Ha, ja, ‘k ga ton bij de rubriek ‘martelaren’ moeten zoeken…”