Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, februari 2018…

Twee goede vrienden, Georges Goethals en Guy Vanhoutte, zitten in ’t Peerdeke iets te drinken en Guy zit er een beetje stille bij. “Scheelt er iets” vraagt Georges. “Neen’t”, zegt Guy, “ik ben zjuuste were uit congé, drie weken Spanje.” “En was ’t niet goed ?” vraagt Georges. “Bah jaat”, zegt Guy, “maar dat is nu al ’t derde jaar dat mijn vrouwe achter de congé in verwachtinge es.” “Ja”, zegt Georges, “’t ligt misschien aan ’t klimaat daar of aan ’t eten. Ge zoudt ne keer een andere bestemminge moeten kiezen, wie weet.” “Ik heb weer al drie weken geboekt in Spanje”, zegt Guy, “en mijn vrouwe heeft gezeid dat ze nu ne keer ga meegaan.”