Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, februari 2019…

Martin Vermandere komt ’t politiecommissariaat van Avelgem binnengelopen en roept tegen commissaris Delrue dat zijnen auto gestolen es. “Eh, maar man, dat es erg”, zegt de commissaris, “maar warom sta je gij nui azo te lachen.” “Ho, commissaris,” zegt Martin, “‘k kan d’er nie aan doen da’k lache, maar mijn schoonmoeder zat nog in dienen auto.”