Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, augustus 2019…

“En beschuldigde, waarom hebt ge uw vrouw doodgeschoten ?” “Omdat ik geen massamoordenaar wil zijn, edelachtbare !” “Hoezo ?” “Ja, edelachtbare, het leek me beter één keer mijn vrouw dan iedere week een andere vent.”