Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, oktober 2017…

Zo is Gerard Termote, een boer uit Beveren bij Roeselare, op de terugweg met de trein van Brugge naar Roeselare. De proprietaris van zijn boerhof woont immers in Brugge. Hij geraakt in klappenansgie met nen Fransman en nen Engelsman. “Wij hebben een very moeilijk taal”, zegt die Engelse treinreiziger. Wij schrijven ‘please’ en zeggen ‘pliezz’.” Jamaar, oppert de Fransman in het treincompartiment. ’t Is nog veel difficiler in ’t Frans, wij schrijven ‘s’il vous plait’ en zeggen ‘siel boe plè’.” “Maar mensen toch”; zegt onze West-Vlaamse Gerard, “wat peis je ? ’t Moeilijkste van al is het ogliek in uuze tale: we schrijven alstublieft en zeggen ‘wuk’. Of die twee andere ’t gaan verstaan hebben, valt te betwijfelen.