Mop van de maand

uit onze Volksalmanak, december 2017…

Meester Manhaeghe legt uit inde klas: “Bij hitte zet iets uit. Bij koude krimpt alles in. Begrijpen jullie dat ?” Aaron steekt zijn vinger op: “Ja, meester. In de zomervakantie moeten we acht weken niet naar school. In de wintervakantie is dat gekrompen tot twee weken”.