Mop van de maand

Uit ’t Almanakske, juli 2021….

Van 1302 gesproken, ook op school wordt verteld over de Guldensporenslag. En het moet gezegd, meester Willem kon dat wreed goed. Hij vertelde zo spannend dat de monden van alle kinderen openvielen. Vooral als hij beeldend beschreef hoe de
Franse ridders op hun forse paarden over de kouter kwamen aangereden. Ge kon als
het ware de hoefslagen van de paarden horen. Spannend dat dat was. Als hij gedaan
had met vertellen en de ridders opgeruimd en netjes in de pan waren gehakt, vroeg meester Willem wat de kinderen daar nu van vonden. Alle vingers gingen de lucht in. Een jongetje zegt dat hij ook graag een Vlaamse krijger zou zijn geweest. Een meisje vertelt dat ze het monument in Kortrijk al een keer had gezien. Enzovoort. Alleen Jantje heeft zijn vinger niet opgestoken. Dus vraagt de meester: ‘En gij Jantje, hebt gij dan niets te zeggen?’ ‘Toch wel’, zegt Jantje. ‘Dat ik ook wel graag in 1302 zou hebben geleefd.’
De meester knikt belangstellend en vroeg: ‘En…?’ ‘Awel,’ antwoordt Jantje, ‘als ik in
1302 had geleefd, dan moest ik 700 jaar minder geschiedenis kennen.’