Recent nieuws

Vers van de ‘pers’: de recentste nieuwsbrief.

Onze ridder en Bereklid Noël Maes gaarde opnieuw heel wat Ridder- en Mannekesnieuws, het resultaat kan je hier lezen. 

Terug in de tijd: ten huize van met Willem Denys.

Opnieuw opgediept door koene ridder Koen Denys: grootvader Willem Denys geïnterviewd door Joos Florquin in de reeks ‘Ten Huize van…’uitgezonden 10 maart 1978. Verschenen in boekdeel 15 van de gelijknamige reeks in 1979. Voor de volledige tekst klik hier.

In memoriam ridder Paul Dequeker. Een wereldautoriteit tropische architectuur.

In het rusthuis van Scheut in Torhout is op maandag 4 december 2017 ridder Paul Dequeker op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was broeder scheutist en ook architect. Hij werkte decennialang in Congo waar hij meer dan 1.000 gebouwen tekende. Hij wordt algemeen erkend als een wereldautoriteit op het vlak van tropische architectuur.

Paul Dequeker werd op 15 januari 1930 in Roeselare geboren als tweede in het gezin van vijf kinderen van apotheker Rafaël Dequeker, afkomstig van Izegem. Toen zijn vader benoemd werd tot hoogleraar aan de KU Leuven, verhuisde het gezin naar Leuven.

 

Paul Dequeker behaalde in 1954 het diploma van architect aan het Gentse Sint-Lucasinstituut. In 1956 trad hij toe tot de congregatie van de Missionarissen van Scheut. Hij wilde als architect bijdragen aan het ontwikkelingswerk in Afrika. In 1956-1957 volgde hij in Londen een opleiding tot tropisch architect. In 1958 reisde hij dan af als missionaris naar Congo.

Tot aan de Congolese onafhankelijkheid in 1960 bouwde broeder Dequeker vooral scholen. In 1964 werd hij hoofd van het bisschoppelijk architectuurbureau. Gedurende ruim 20 jaar bouwde hij ongeveer 180 kerkgebouwen en kloosters. Daarnaast ontwierp hij verder scholen, maar ook nutsgebouwen en zelfs bruggen en waterzuiveringsinstallaties.

In 1993 keerde Paul Dequeker terug naar België. Hij deed toen onderzoekswerk aan de Leuvense universiteit. In september 1993 behaalde hij een masterdiploma ‘Architecture in human settlements’ aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen en ging toen nog in Zweden een postgraduaat volgen. Hij bleef ook advies verlenen bij bouwprojecten in Afrika en China.

Van 1993 tot 2006 was hij rector van het Missiehuis van Scheut in Leuven en in september 2012 verhuisde Paul Dequeker vanuit Leuven naar het rust- en verzorgingstehuis van Scheut in Torhout. In 2014 verscheen een huldealbum waarin de Congolese kardinaal Monsengwo de architectuur van broeder Dequeker modern en tegelijk autochtoon noemde, “in volkomen harmonie, zoals de zwarte en de witte toetsen op een orgelklavier.” In totaal ontwierp Paul Dequeker ruim 1.200 gebouwen in ontwikkelingslanden, ook in Haïti en de Filipijnen. Daarnaast maakte hij als kunstenaar ook tekeningen en aquarellen. Ook heeft hij ettelijke publicaties op zijn naam staan.

In 1991 werd Paul Dequeker in België benoemd tot Ridder in de Kroonorde en in 1996 werd hij als eminent West-Vlaming tot ridder geslagen in de Orde van ‘t Manneke uit de Mane.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 9 december om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Torhout. Hij wordt begraven naast zijn ouders op de begraafplaats van de Abdij Park Heverlee. Voor de rouwbrief:  Broeder Paul Dequeker

Onze ridders worden kanunnik.

Twee van onze ridders, met name onze proost Henk Laridon en vicaris-generaal Pierre Breyne kregen vorige week de titel van kanunnik. Het Manneke wenst hen van harte geluk. We zien hen hier samen met ridder bisschop Johan Bonny tijdens de eucharistieviering aan het begin van de Ridderzitting 8 oktober 2017 laatstleden.

Nieuwsbrieven

Halfjaarlijks verschijnt onze nieuwsbrief.

Je kunt de laatste nieuwsbrieven raadplegen: