Recent nieuws

De recentste nieuwsbrief kan je hier lezen:

mediabrief19 april 2018

Ridder Johan Mattelaer brengt nieuw boek: Hoognodig ! Plassen in de kunst.

Ook al plassen we allemaal verschillende keren per dag, toch hangt er een taboe omheen. Van jongs af aan wordt ons geleerd ons te ‘gedragen’ en ‘fatsoenlijke’ woorden te gebruiken voor dit nochtans noodzakelijke fysiologische ‘gebeuren’. Door de eeuwen heen is deze paradox bij vele kunstenaars niet ongemerkt gebleven. Hoognodig ! Plassen in de kunst: een reis door ruimte en tijd waarbij halt gehouden wordt bij allerlei kunstvormen.

Prijs 29,99 euro. Hardback, 240 pp., ISBN 978 94 6298 731 9

Johan Mattelaer is uroloog met een passie voor geschiedenis en kunst. Hij publiceerde diverse rijk geïllustreerde boeken op het raakvlak tussen de urologie/seksuologie en geschiedenis/kunst.

Ridder Antoon Vandromme overleden.

° Izegem 5 december 1922 – + Ingelmunster  23 maart 2018

 Ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane, promotie 1998

 

Onderwijzer, tekenleraar, heem- en familiekundige Antoon Vandromme is op 95-jarige leeftijd overleden in wzc Maria Rustoord in Ingelmunster. Hij was gedurende 35 jaar onderwijzer aan het Sint-Jozefscollege in Izegem en ook nog eens 30 jaar leraar aan de Stedelijke Leergangen en aan het Jeugdatelier. Hij was ook bekend als kalligraaf en verzorgde gedurende vele jaren de oorkonden van ’t Manneke uit de Mane.

‘Meester’ Vandromme, zoon van een postbode, was in 1960 in zijn stad medestichter en bestuurslid van de heemkundige kring Ten Mandere. Tot eind 1985 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift van Ten Mandere en vanaf 1988 tot aan zijn overlijden ondervoorzitter. Hij bleef ook bijdragen schrijven. In boekvorm verschenen van zijn hand ‘Izegem vroeger en nu’ (1974) en ‘Izegem vroeger, beeld van een stad’ (1988).

Antoon was een talentvol en veelzijdig tekenaar en schilder, een artistieke duizendpoot. De Izegemse heemkring organiseerde in 2007 een tentoonstelling met zijn werken naar aanleiding van zijn 85ste  verjaardag.  Hij tekende zo’n 150 vlaggen, logo’s, historische stadskaarten, affiches, verjaardagskaarten… Verder illustreerde hij jeugdboeken, maakte didactische platen voor het lager onderwijs, enz. In 1946 schreef en tekende hij zelfs een stripverhaaltje voor het kindertijdschrift Zonneland (Averbode). Hij beheerste ook de moeilijke kunst om familiewapens te tekenen en te schilderen. Hij was ook een van de pioniers van het Borstel- en Schoeiselmuseum. In 1990 kreeg hij de Izegemse Cultuurprijs.

Antoon – zelden te zien zonder vlinderdas – werd in onze ridderorde opgenomen tijdens de lentezitting in Waregem  op 30 april 1998, bijna 20 jaar geleden. Bert Dewilde hield de laudatio. In onze almanak werd hij omschreven als “iemand die van de prochie van Werken is, die zich bateloos en mateloos afgesloofd heeft voor zijn mensen.”

Hij woonde bijna 60 jaar in de Blauwhuisstraat in Izegem. Hij was in 1949 getrouwd met Suzanne Geldhof – zus van de bekende priester wijlen Jozef Geldhof, ook ridder in de orde van ’t Manneke uit de Mane. In 2014 namen ze hun intrek in het rusthuis in Ingelmunster. Kort nadien mochten ze hun briljanten huwelijksverjaardag vieren. Ook in het rusthuis bleef Antoon schrijven en maakte hij  tekeningen voor de cafetaria. Helaas overleed zijn echtgenote in juni 2017 en dat viel hem uiteraard bijzonder zwaar.

Antoon was vader van drie kinderen en had met 12 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen een rijk nageslacht. De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 30 maart 2018 om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk in Izegem.

Terug in de tijd: ten huize van met Willem Denys.

Opnieuw opgediept door koene ridder Koen Denys: grootvader Willem Denys geïnterviewd door Joos Florquin in de reeks ‘Ten Huize van…’uitgezonden 10 maart 1978. Verschenen in boekdeel 15 van de gelijknamige reeks in 1979. Voor de volledige tekst klik hier.

Nieuwsbrieven

Halfjaarlijks verschijnt onze nieuwsbrief.

Je kunt de laatste nieuwsbrieven raadplegen: