Recent nieuws

Proficiat aan “maandschrijfster” (van ons Almanakske Linde Declercq. 

Ridder Frank Baert met emeritaat. 

Op 1 oktober 2020 gaat ridder Frank Baert  met emeritaat. De emeritaatsviering was gepland op zaterdag 3 oktober 2020 maar die kan niet doorgaan wegens Covid-19.

Onze ridder wil iedereen bedanken voor de weg die velen met hem samen hebben afgelegd.

Op de viering die dus niet doorgaat waren heel wat sprekers voorzien waaronder ook Mannekesbekenden: minister Hilde Crevits, vicerector Piet Desmet, campusvoorzitter Lieven De Strycker, algemeen beheerder Koen Debackere, ererector André Oosterlinck en rector Luc Sels.

Het Berek wenst hem het allerbeste tijdens de volgende jaren.

Op 27 september overleed jonkvrouw Kristien Foulon. 

Gisteren 27 september 2020 is jonkvrouw Kristien Foulon overleden. Ze werd geboren in Roeselare op 12 september 1950. Tijdens de herfszitting van onze ridderorde in oktober 2002 werd ze samen met verschillende dames, leden van het Berek of medewerksters (o.a. haar schoonzus Marleen), opgenomen als jonkvrouw. Kristien was de echtgenote van onze ondervoorzitter Jan Denys (ridder sedert 1984) en schoondochter van herstichter van ’t Manneke in 1965, Willem Denys. In 2016 werd ook haar zoon Koen, inmiddels lid van ’t Berek, opgenomen als ridder. Namens het Berek bieden we onze oprechte deelneming aan bij dit veel te vroege verlies. De uitvaart heeft zaterdag 3 oktober plaats in de Sint-Michielskerk te Roeselare waarbij de aanwezigheid beperkt is tijdens deze coronaperiode.
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Kristine Foulon, bril
 
 
Onze 100-jarige ridder Cyriel Moeyaert is overleden.
Op vrijdag 25 september is in Poperinge Cyriel Moeyaert overleden. Vorig jaar vierde hij nog zijn honderdste verjaardag. Hij was geboren in Langemark op 23 mei 1920. Hij werd in 2020 niet alleen een eeuweling maar vierde ook zijn 75 jaar als priester !
Na zijn priesterwijding (8 april 1945) werd hij benoemd aan het Izegemse college. Samen met o.a. Erik Vandewalle ontdekte hij Frans-Vlaanderen. Hij leerde de streek van binnen en van buiten kennen. Na Izegem volgden Menen en Ieper. Cyriel Moeyaert was van 1975 tot 1990 inspecteur Nederlands in het lager onderwijs. Hij woonde vele jaren in Ieper om in 1992 te verhuizen naar Sint-Jan-ter-Biezen. Zo verzorgde hij jaren een misviering in het Frans-Vlaamse Abele.
In 1996 werd hij Ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane. Met hem verdwijnt een van de grootste specialisten van het Nederlands van Frans-Vlaanderen. Hij publiceerde hierover verschillende boeken en artikelen, waarvan een groot aantal in “Ons Erfdeel” en in het jaarboek “De Franse Nederlanden-LesPays-Bas Français”. Vorig jaar stelde hij nog een boek voor over “Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen”.
Het Berek biedt zijn oprechte deelneming aan.

DE HERFSTZITTING VAN 11 OKTOBER 2020 te DIKSMUIDE IS UITGESTELD!

 Wegens de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door het corona virus wordt, na onze Lentezitting van 26 april 2020 te Veurne, nu ook onze Herfstzitting van 11 oktober 2020 te Diksmuide, met de voorstelling van de nieuwe Volksalmanak 2021, de 99ste editie, noodgedwongen uit opgelegde veiligheidsoverwegingen voor iedereen, burgerzin en solidariteit met iedereen van hier tot aan de maan, afgelast én uitgesteld naar zondag 10 oktober 2021 te Diksmuide.

We wensen iedereen het allerbeste toe, draag elkaar zorg en we kijken uit om u allen terug te ontmoeten op een hopelijk coronavrije Lentezitting te Veurne op 02 mei 2021.

Er volgt later deze maand nog een brief met meer info aan alle ridders, jonkvrouwen, mannekesvrienden en –vriendinnen.

Het Berek.

Nogmaals is een ridder overleden: Laurent Waelkens.

Op 6 juni is ridder Laurent Waelkens overleden, hij was geboren in 1953. In 2003 ontving hij de ridderslag. Hij was ook één van onze twaalf “maandschrijvers” voor ons Almanakske. Voor de editie 2021 heeft hij trouwens in april de maand januari afgeleverd op de redactie. De uitvaart heeft plaats in intieme kring. Aan de familie biedt ’t Manneke zijn oprechte deelneming aan. Voor wie meer wil lezen over het leven van onze overleden ridder: klik hier.

Opnieuw een ridder overleden: Robert Ryckewaert.

Jammer genoeg is op 19 mei laatstleden opnieuw een ridder van ’t Manneke overleden (dit in Ieper). Robert Ryckewaert werd eind de jaren ’70 geridderd met de schepenen van Diksmuide (behalve burgemeester Laridon en schepen Crombez die al ridder waren). Hijzelf was stadssecretaris van Diksmuide waar hij geboren was op 15 september 1928. Onze deelneming aan de familie.

Ridder (priester) Cyriel Moeyaert 100 jaar.

In 1996 werd priester Cyriel Moeyaert als ridder opgenomen in de de Orde van ’t Manneke uit de Mane. Dit toen als priester-leraar, inspecteur, voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Morgen zaterdag 23 mei viert hij zijn 100ste verjaardag. Namens het Berek, van harte gefeliciteerd.  Lees ook het artikel https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/cyriel-moeyaert-100-%E2%80%9Czorg-dat-je-veel-plannen-hebt%E2%80%9D?fbclid=IwAR2Sxmx-5BxwXf7KJsSJbXO6swtnbjI85183EmgErLy_uywK2sZWARxi4ek.

Ridder Lieven Demedts overleden.

Heden 11 mei is ridder Lieven Demedts overleden. Onze mederidder werd geboren te Kortrijk op 21 februari 1953 en stierf te Gent. Hij werd opgenomen in onze ridderorde in 1987. Lieven was beroepshalve advocaat maar was ook een fervente heemkundige. Jaren was hij ook burgemeester van Oostrozebeke. Aan de familie bieden we onze oprechte deelneming aan.

We zien hem hier (links) bij zijn intronisatie in 1987 en als deelnemer aan de Lentezitting in Wevelgem in 2016.

Lees hier het krantenartikel over zijn overlijden.